Helge å - Huvudavrinningsområde

  • Områdesstatistik
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Sammanställning över vattenkategorier

Vattentyp Antal Längd/area
Grundvatten 66 1 449,46 km2
Sjö 29 166,1 km2
Vattendrag 81 913,59 km
Summa 176  
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster för Förlängning av förvaltningscykel 2
Visa statistik för
Förlängning av förvaltningscykel 2
 

Hämtar...

Arbetsmaterial: tabeller som visar förslag till nya Miljökvalitetsnormer.

Fastställt material: tabeller som visar de beslutade Miljökvalitetsnormerna.