Meny

Hämta data

Vald kategori: Färdiga exporter - Statusbedömning

Tillbaka
Parameterbedömningar - Ytvatten (importanpassad)
PB02 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-09-24 18.01.xlsx
Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,21 MB
PB03 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-09-24 18.03.xlsx
Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
8,66 MB
PB04 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-09-24 18.26.xlsx
Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
14,33 MB
Parameterbedömningar inkl trender - Grundvatten (importanpassad)
PB01 Grundvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-09-24 18.01.xlsx 
Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,57 MB
Påverkansbedömning - Grundvatten (Importanpassad)
Påverkan grundvatten cykel 3 2018-09-24 18.36.xlsx 
Påverkansbedömningar av grundvatten i förvaltningscykel 3.
0,26 MB
Påverkansbedömning - Ytvatten (Importanpassad)
Påverkan kustvatten cykel 3 2018-09-24 18.35.xlsx
Påverkansbedömningar av kustvatten i förvaltningscykel 3.
0,29 MB
Påverkan sjöar cykel 3 2018-09-24 18.35.xlsx
Påverkansbedömningar av sjöar i förvaltningscykel 3.
0,98 MB
Påverkan vattendrag cykel 3 2018-09-24 18.32.xlsx
Påverkansbedömningar av vattendrag i förvaltningscykel 3.
2,17 MB
Statusbedömningssammanställning
SB01 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-09-24 18.30.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,35 MB
SB02 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-09-24 18.28.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,11 MB
SB03 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-09-24 18.36.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,32 MB
SB04 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-09-24 18.49.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
2,71 MB