Kartgalleri

Välj karta utifrån dina behov. Kartgalleriet kommer att fyllas på efterhand.

  • Enkla kartan

    Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. För att ändra kartlager klicka på lagersymbolen i övre högra hörnet, öppna lagerlista och klicka i och ur lager. Fungerar i alla de vanligaste webbläsarna.

  • Vattenkartan

    Innehåller en stor mängd vattenrelaterade skikt. Kräver Microsoft Silverlight som fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer. Om du inte kan se kartan kontrollera systemkraven i fliken ”System Requirements”.

    Film om kartan