Meny

Vad är öppet respektive låst för redigeringar?

Aktuell redigeringsmöjlighet

Här finner du aktuell information utifrån förvaltningscykeln om vad i VISS som är öppet för redigering respektive vad som är låst för redigering.


Observera att för att kunna redigera i VISS krävs det även att du har behörighet. För att se vilka behörigheter du har, logga in i VISS, klicka på "Mina sidor", klicka på "Mina behörigheter" i övre högra hörnet.

Följande redigeringmöjligheter gäller nu:

Miljökvalitetsnormer 

Motiveringstext i senaste beslutad norm (cykel 2) kan redigeras av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

MKN för Förvaltningscykel 3 kan läggas in av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Statusklassningar, inkl. miljöproblem och påverkanskällor. 
Klassningar för Förvaltningscykel 3 kan läggas in av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Miljöövervakning
Kan redigeras av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Åtgärder
Kan redigeras av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Åtgärdsbiblioteket
Kan redigeras av behöriga på vattenmyndigheterna.

Skyddade områden
Kan redigeras av behöriga på vattenmyndigheterna.