Meny

Vad är öppet respektive låst för redigeringar?

Aktuell redigeringsmöjlighet

Här finner du aktuell information utifrån förvaltningscykeln om vad i VISS som är öppet för redigering respektive vad som är låst för redigering.


Observera att för att kunna redigera i VISS krävs det även att du har behörighet. För att se vilka behörigheter du har, logga in i VISS, klicka på "Mina sidor", klicka på "Mina behörigheter" i övre högra hörnet.

På grund av regeringens överprövning av åtgärdsprogrammen har beslut om miljökvalitetsnormer för cykel 2 (2009-2015) av vattenförvaltningen skjutits upp. Eftersom beslut inte har tagits har planerade fastställningar inte genomförts i VISS. Det innebär att beslutsunderlaget ligger kvar som versionen arbetsmaterial och att arbete i cykel 3 inte kan påbörjas.

Följande redigeringmöjligheter gäller nu:

Miljökvalitetsnormer 
Kan redigeras av ett fåtal behöriga på vattenmyndigheterna.

Motiveringstext i senaste beslutad norm kan redigeras av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Statusklassningar, inkl. miljöproblem och påverkanskällor. 
Låst för redigeringar exklusive motiveringstexter.

Statusklassningars motiveringstexter kan redigeras av behöriga på Vattenmyndigheterna och Beredningssekretariaten. Det går bara att ändra motiveringstext. Alla andra delar av klassningen är låsta, det går t.ex. inte att ändra status. Man behöver som vanligt ha den geografiska rättigheten att göra klassningen. Redigering görs via importen:”Bedömningstext för parameterbedömningar på vatten". Den finns under Insättning – Statusklassning. Vid import skapas en ny klassning i VISS, så man redigerar inte motiveringstexten i en befintlig klassning utan skapar en helt ny klassning. Matchande export finns under Hämta data - Statusklassningar - "Parameterbedömningar - Ytvatten" (används även för grundvatten).

Miljöövervakning
Kan redigeras av behöriga på vattenmyndigheterna och beredningssekretariat.
Det går inte att koppla in en övervakningsstation till en klassning, eftersom klassningar är låsta.

Åtgärder
Kan redigeras av behöriga på vattenmyndigheterna och beredningssekretariaten.

Åtgärdsbiblioteket
Kan redigeras av behöriga på vattenmyndigheterna.

Skyddade områden
Kan redigeras av behöriga på vattenmyndigheterna.