Meny

Åtgärdad f.d. bensinstation (SPIMFAB) - Shell (nedlagd 1986) i Kalmar på adressen Norra vägen 54/ Gröndalsvägen

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0069890
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Utdrag ur SPIMFAB:s databas 2013-06-13, akt nummer: 4289 Anteckning från SPIMFAB: Tecknat avtal med AL, bytt till TB 121218. Går i omg 17, ägaren intresserad av undersökning/sanering (förut: Tecknar ej avtal) / MG-120813.
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6283117 - 1533410 - RT90
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån - AREA00439
Delområde/Ansvarsområde
Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE76077
Delavrinningsområde
Rinner mot N v s Kalmarsunds kustvatten - SE628210-153292
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
SPIMFAB
Åtgärdens ID i extern databas
4289
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
1900
Slutår
2014
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-11-14 15:04
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad
2015-03-17 09:47
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt

Plats där åtgärden har effekt

Stödgeometrier effektplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Blekinges sydostkust - AREA00426
Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428
Emån - AREA00261
Alsterån-Mönsterås - AREA00425
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby - AREA00434
Delområde/Ansvarsområde
Smålandskusten - AREA00258
Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde
SE6089 - SE6089
Kustområde - SE78079
Till annat land - SE000
Kustområde - SE79080
Bruatorpsån - SE79000
Delavrinningsområde
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632168-154299
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632191-154697
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632272-154551
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632288-154460
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632154-154428
Vatten
Kalmarkustens sandstensformation - SE628995-153160
S n Kalmarsund - SE564250-162500
Län
Blekinge - 10
Kalmar - 08
Kommun
Borgholm - 0885
Torsås - 0834
Mörbylånga - 0840
Oskarshamn - 0882
Karlskrona - 1080

Referenser

ID Namn Författare År URL Fil  
53139 Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer SPIMFAB/SPBI 2014 SPIMFAB_Slutrapport_webbpdf.pdf

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader 60 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 85 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Andra effekter Sanering av förorenade massor med trolig risk för vattenförorening

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.6.3 Atmosfärisk deposition

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter

Versioner av denna åtgärd (per åtgärdsfas)