Beskrivning
Recipientkontroll för Northland Resources AB gruva och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala. Kontrollprogrammet gäller för byggnations- och anläggningsarbeten från 2011. En del stationer är undersökta tidigare i samband med miljökonsekvensbeskrivning av verksamheten.
Godkänd
2012-09-21 10:29
Sötvatten
Löpande program
Northland resources AB
RK, Recipientkontroll
2011
-
Pågående
Norrbotten
2012-03-02 12:44
2015-02-20 15:56