Vättern, Domsand

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0910643000000717
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

För att lättare kunna hitta och titta på information som rör en specifik förvaltningscykel inom vattenförvaltningen finns nu funktionen ”Val av förvaltningscykel”, ovanför denna ruta. När du klickar på pilen fälls en lista ut och du kan välja vilken förvaltningscykel du vill se information ifrån. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. I förvaltningscykel 1 och 2 ser du information som gällde när cykeln avslutades. I förlängningen av cykel 2 och i förvaltningscykel 3, som är pågående cykler, ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Badvatten
EU ID
SE0910643000000717
Svenskt ID
717
Latitud
57.878321447
Longitud
14.117182909
Storlek
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 2 §, Badvattenförordning (2008:218), Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:8) och allmänna råd om badvatten
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Metadata
Rapporteringslänk

Miljöövervakning kopplade till området

Vättern, Domsand

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Habo

Län

Jönköping

Badplatsen (Webtjänst)

Namn på badplats Senaste klassificering År senaste klassificering Länk till Badplatsen
Vättern, Domsand Utmärkt kvalitet 2016 Visa mer information om badplatsen