Vättern, Domsand

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0910643000000717
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Kategorier
Badvatten
EU ID
SE0910643000000717
Svenskt ID
717
Latitud
57.878321447
Longitud
14.117182909
Storlek
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 2 §, Badvattenförordning (2008:218), Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:8) och allmänna råd om badvatten
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Metadata
Rapporteringslänk

Miljöövervakning kopplade till området

Vättern, Domsand

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Habo

Län

Jönköping

Badplatsen (Webtjänst)

Namn på badplats Senaste klassificering År senaste klassificering Länk till Badplatsen
Vättern, Domsand Utmärkt kvalitet 2017 Visa mer information om badplatsen