Reload5070

Fisk : Helge å: Osbysjön - Skeingesjön

Denna parameter är inte aktiv i den pågående vattenförvaltningscykeln
2007-05-23 08:43 http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/ekologisk-statuspotential/biologiska-kvalitetsfaktorer/Pages/fisk.aspx
Kontakta ansvarig länsstyrelse
Ej klassad
Arbetsmaterial
 
 
-
-