Fisk : Helge å: Osbysjön - Skeingesjön http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/ekologisk-statuspotential/biologiska-kvalitetsfaktorer/Pages/fisk.aspx

Ej klassad
Arbetsmaterial
 
 
-
-
referenser
Referenser som stöd för motiveringen
ID Namn Författare År URL Fil  
8857 Helgeån 2002-en kortversion av årsrapport med långtidsutvärdering Fredrik Holmberg 2003 Helgeån 2002-en kortversion av årsrapport med långtidsutvärdering.pdf
8858 Fiskevårdsplan Helge å Genastorp Anders Eklöv 1999 Fiskevårdsplan Helge å Genastorp.pdf
8937 Helgeån 2002 SRK Fredrik Holmberg 2003 Helgeån2002.pdf
8938 Helgeån 2003 SRK Fredrik Holmberg 2004 Helgeån2003.pdf
8939 Helgeån 2004 SRK Fredrik Holmberg 2005 Helgeån2004.pdf
8940 Helgeån 2005 SRK Fredrik Holmberg 2006 Helgeån 2005.pdf