V sydkustens kustvatten

  • Vattenförekomst - tidigare Preliminär vattenförekomst
  • EU_CD: SE553730-128890
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301

Hämtar