Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken

  • Vattenförekomst
  • EU_CD: SE627367-151681
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301

Hämtar