Brusaån: Högebro-Bruksdammen

  • Vattenförekomst - tidigare Preliminär vattenförekomst
  • EU_CD: SE639029-147620
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301

Hämtar