Allmänningsån: Långanäsasjön - Norra Vixen

  • Vattenförekomst
  • EU_CD: SE639387-144598
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301

Hämtar