Östre fjorden

  • Vattenförekomst
  • MS_CD: WA71349208
  • VISS EU_CD: SE560850-150580
  • Senaste bedömning
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 (aktuell) Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

För att lättare kunna hitta och titta på information som rör en specifik förvaltningscykel inom vattenförvaltningen finns nu funktionen ”Val av förvaltningscykel”, ovanför denna ruta. När du klickar på pilen fälls en lista ut och du kan välja vilken förvaltningscykel du vill se information ifrån. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. I förvaltningscykel 1 och 2 ser du information som gällde när cykeln avslutades. I förlängningen av cykel 2 och i förvaltningscykel 3, som är pågående cykler, ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Hämtar