Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen

  • Vattenförekomst
  • MS_CD: WA99900269
  • VISS EU_CD: SE662316-145877
  • Senaste bedömning
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Hämtar