RMÖ, Hallands län, Trendsjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet omfattar endast vattenkemiska undersökningar. I de sjöar som ingår i det nationella programmet görs biologiska undersökningar i varierande utsträckning.

I det regionala programmet ingår Skärsjön (N7) som tidigare var med i det nationella programmet. I detta kvarstår Stora Skärsjön, Svartesjön, Harasjön, Skärsjön (N2) och Lilla Öresjön. Från och med 2012 görs mätningar även i Ekasjö i Laholms kommun (Natura 2000-område).
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 11:11
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1984
-
Pågående
Halland
2011-01-25 16:59
2015-02-24 10:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ekasjö SE626919-133559 Ekasjö Ekasjö Lagan
2 Skärsjön SE637260-128728 Skärsjön N7 Skärsjön Kustområde