Kartgalleri

Välj karta utifrån dina behov. Kartgalleriet kommer att fyllas på efterhand. En hjälp för kartorna finns här.

 • Vattenkartan

  OBS! Nya statusklassningar (2017-2021, tredje cykeln) är preliminära - kvalitetsgranskningar och kompletteringar sker kontinuerligt. 

 • Enkla kartan

  Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. 

  youtube transp.png Film om enkla kartan

 • Statusklassningar förvaltningscykel 3

  Se statusklassningar mm. i tredje förvaltningscykeln. Den här kartpresentationen gör det lätt att förstå. 

 • Vattenmyndighetens data på GeodataKatalogen

  Hämta hem geodata från VISS på Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Det som finns tillgängligt är statusklassningar, vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer. Geodatan hittas lättast genom att filtrera på ansvarig organisation och markera Vattenmyndigheterna.