Kartgalleri

Välj karta utifrån dina behov. Kartgalleriet kommer att fyllas på efterhand. En hjälp för kartorna finns här.

 • Vattenkartan (ny plattform )

  Samma innehåll som den gamla Vattenkartan men med ett nytt utseende baserad på ny teknik - fungerar i de flesta webbläsare och mobila enheter. Om man inte behöver verktyg som utskrift mm. går det att öppna kartan i ett enklare utförande, öppna kartan.  

 • Enkla kartan

  Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. 

  youtube transp.png Film om enkla kartan

 • Påverkanskällor

  Kartan visar nya bedömningar av påverkanskällor från tredje förvaltningscykeln. Konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd visas inte då de kommer att kompletteras våren 2019. 

 • Vattenkartan

  OBS! Denna karta kommer stängas ned i december 2018 - vi rekommenderar att du använder den nya plattformen - se ovan. Orsaken är att det plugin som krävs, Silverlight  inte stödjs av andra webbläsare än Internet Explorer. 

 • Vattenmyndighetens data på GeodataKatalogen

  Hämta hem geodata från VISS på Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Det som finns tillgängligt är statusklassningar, vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer. Geodatan hittas lättast genom att filtrera på ansvarig organisation och markera Vattenmyndigheterna. 
  Filerna tillhandahålls i shapeformat med referenssystemet SWEREF 99 TM. Det finns också lyrfiler (ArcGIS 10.3 format).

   

 • Kraftigt modifierade vatten samråd (avslutat)

  Karta som visar de vatten som omfattades av samrådet om förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten 2/5-30/9 2018 (samrådet är avslutat, läs mer på Vattenmyndigheternas webbsidor).