RK, Kristinebergsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Kristinebergsgruvan
Godkänd
2011-02-22 14:45
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1993
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-16 15:16
2018-04-17 13:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rävlidenbäcken, före sammanflödet med Vormb. SE722180-162979 Rävlidenbäcken, före sammanflödet med Vormb. 6310 Vormbäcken Umeälven
2 Vormbäcken, innan utlopp till Vindelälven, Vormbäcken 5 SE720029-163882 Vormbäcken, innan utlopp till Vindelälven, Vormbäcken 5 Vormbäcken 5 Umeälven
3 Vormbäcken, nedströms Hornträsket, Vo 1 SE722267-163008 Vormbäcken, nedströms Hornträsket, Vo 1 Vo 1 Umeälven
4 Vormbäcken, nedströms Aspliden, Vo3 b SE721822-163678 Vormbäcken, nedströms Aspliden, Vo3 b Vo3 b Umeälven
5 Vormbäcken, ref Svältamyrbäcken, Re 2 SE721393-163701 Vormbäcken, ref Svältamyrbäcken, Re 2 Re 2 Umeälven
6 Vormbäcken, referens Lidbäcken, Li 1 SE720988-164420 Vormbäcken, referens Lidbäcken, Li 1 Li 1 Umeälven
7 Vormbäcken, referens Rökån, Rö 1 SE721462-164072 Vormbäcken, referens Rökån, Rö 1 Rö 1 Umeälven
8 Vormbäcken, upptröms Vormträsket, Vo 5 SE720957-164146 Vormbäcken, upptröms Vormträsket, Vo 5 Vo 5 Umeälven
9 Vormbäcken, vid Aspliden SE722195-163225 Vormbäcken, vid Aspliden 6312 Vormbäcken Umeälven
10 Vormbäcken, vid Brännfors SE720890-164170 Vormbäcken, vid Brännfors 6315 Vormbäcken Umeälven
11 Vormbäcken, vid utloppet från Hornträsket SE722280-162970 Vormbäcken, vid utloppet från Hornträsket 6300 Vormbäcken Umeälven
12 Vormbäcken, vid utloppet i Vindelälven SE720030-163875 Vormbäcken, vid utloppet i Vindelälven 6316 Vormbäcken Umeälven