RK, Adakgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kontrollprogram för den nedlagda gruvan i Adak. Kontrollprogrammet har som syfte att följa upp efterbehandlingen av sandmagasinet samt eventuellt läckage från dagbrotten.
Godkänd
2011-02-22 14:48
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1998
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-16 16:22
2019-02-25 16:57
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Nedströms sandmagasinet, P6 SE725584-163195 Nedströms sandmagasinet, P6 Ruttjebäcken Skellefteälven
2 Sandmagasinet, P5B SE725554-163190 Sandmagasinet, P5B Ruttjebäcken Skellefteälven
3 Utlopp Skeppträskån, P3D SE725432-163138 Utlopp Skeppträskån, P3D P3D Skäppträskån Skellefteälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Skeppträskån, nedströms utsläpp SE725310-163234 Skeppträskån, nedströms utsläpp P2B Skäppträskån Skellefteälven
2 Skeppträskån, uppströms utsläpp SE725526-163046 Skeppträskån, uppströms utsläpp P1 Skäppträskån Skellefteälven