RK, Storlidengruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:49
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1999
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-16 16:33
2019-02-04 15:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lainejaure, vid utlopp SE724324-164199 Lainejaure, utlopp 5104 Lainejaure Skellefteälven
2 Mårkbäcken SE724080-164138 Mårkbäcken 5102 Skellefteälven
3 Mårkbäcken, utloppet till Stora Skeppträsket SE723987-164063 Mårkbäcken, utloppet till Stora Skeppträsket 5102B Skellefteälven
4 Stora Skeppträsket, utlopp SE723493-164582 Stora Skeppträsket, utlopp 5103 Skäppträskån Skellefteälven