RK, Svartlidengruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Svartlidengruvan.
Godkänd
2011-02-22 14:57
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
2004
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-17 17:22
2019-03-18 10:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björkbäcken, kontrollpunkt norr om Paubäcken SE718966-158489 Björkbäcken, kontrollpunkt norr om Paubäcken F8 Kåtabäcken Umeälven
2 Björklidbäcken SE718838-158929 Björklidbäcken F7 Paubäcken Umeälven
3 Grubbäcken, vid Finnäsvägen SE718794-158470 Grubbäcken, vid Finnäsvägen F3 Grubbäcken Umeälven
4 Middagsmålsmyrbäcken SE718319-158784 Middagsmålsmyrbäcken F4 Norrbäcken Öreälven
5 Paubäcken SE718958-159022 Paubäcken Paubäcken Umeälven
6 Paubäcken, 50 m uippströms Svartlidbäckens utflöde SE718870-158754 Paubäcken, 50 m uippströms Svartlidbäckens utflöde F10 Umeälven
7 Paubäcken, ca 1 km nedströms bron vid Kvarnidun SE718912-158921 Paubäcken, ca 1 km nedströms bron F9 Paubäcken Umeälven
8 Storbäcken SE721102-156327 Storbäcken Storbäcken Umeälven
9 Svartlidbäcken, nedströms vid Finnäsvägen SE718858-158771 Svartlidbäcken, nedströms vid Finnäsvägen F1 Umeälven
10 Svartlidbäcken, uppströms vid Pauträskvägen SE718688-158831 Svartlidbäcken, uppströms vid Pauträskvägen F2 Umeälven
11 Tvärbäcken, från Råskogsberget vid Pauträskvägen SE718300-158799 Tvärbäcken, från Råskogsberget vid Pauträskvägen F5 Tvärbäcken övre Öreälven
12 Övre Norrbäcken, vid Vilhelminavägen SE718089-158770 Övre Norrbäcken, vid Vilhelminavägen F6 Norrbäcken Öreälven