RK, Fagerliden avfallsanläggning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 15:04
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
2006
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-17 17:59
2012-09-25 16:04
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fagerbäcken, Y1 SE713432-174544 Fagerbäcken Y1 Kålabodaån
2 Fagerlidenområdet, Y2 SE713378-174539 Fagerlidenområdet Y2 Slättbäcken Kustområde
3 Granån, Y11 SE713598-174580 Granån Y11 Granån Kålabodaån
4 Uppströms Fagerbäcken, Y0 SE713391-174491 Uppströms Fagerbäcken Y0 Kålabodaån
5 Uppströms Granån, Y00 SE713608-174529 Uppströms Granån Y00 Kålabodaån