RMÖ Gotlands län, Kust och hav

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vegetationsklädda bottnar och marin mjukbottenfauna för uppföljning av övergödning.
Godkänd
2011-02-23 09:16
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Gotlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2006
-
Pågående
Gotland
2011-02-18 11:02
2019-05-14 10:47
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 3121 SE639768-168473 3121 Ö Gotlands n kustvatten Havet
2 4005 SE635689-163799 4005 V Gotlands m kustvatten Havet
3 BLÅHÄLL SE638259-163866 BLÅHÄLL Gotlands nv kustvatten
4 Buckhällar SE642561-169058 Buckhällar Fårö n kustvatten Havet
5 Burgsviken SE632616-164878 Burgsviken Ligger utanför HARO
6 Burgsviken Inre SE633242-165088 Burgsviken Inre Burgsviken Havet
7 Burgsviken Långtransekt SE633128-165004 Burgsviken Långtransekt Burgsviken Havet
8 Gansviken Inre-Petsarvegrund SE633587-165708 Gansviken Inre-Petsarvegrund Gansviken Havet
9 Grauten SE640480-169184 Grauten Ö Gotlands n kustvatten Havet
10 Kappelshamn SE642376-167551 Kappelshamnsviken Ligger utanför HARO
11 Kl10 SE636246-164072 Kl10 V Gotlands m kustvatten Havet
12 KL12 SE636621-163981 KL12 Klintehamnsviken sek namn Havet
13 KL1c SE635629-163941 KL1c V Gotlands m kustvatten Ligger utanför HARO
14 KL4 SE636030-163880 KL4 V Gotlands m kustvatten Havet
15 KL7 SE635762-163883 KL7 V Gotlands m kustvatten Havet
16 Magö SE639910-168227 Magö Ö Gotlands n kustvatten Havet
17 Petsarvegrund-Petsarveboudd SE633748-165946 Petsarvegrund-Petsarveboudd Gansviken Havet
18 Reningsverket SE641996-169320 Reningsverket Fårösund Havet
19 Skenalden SE640002-168616 Skenalden Ö Gotlands n kustvatten Havet
20 Vivesholm SE636525-164261 Vivesholm Klintehamnsviken sek namn Havet
21 VÄ28 SE639650-168383 VÄ28 Ö Gotlands n kustvatten Ligger utanför HARO
22 VÄ2b SE640164-167994 VÄ2b Ö Gotlands n kustvatten Ligger utanför HARO
23 VÄ5 SE640267-167905 VÄ5 Ö Gotlands n kustvatten Havet
24 VÄ6 SE639983-168521 VÄ6 Ö Gotlands n kustvatten Havet
25 VÄ7 SE640267-168823 VÄ7 Ö Gotlands n kustvatten Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 3116 SE642885-169143 3116 Fårö n kustvatten Havet
2 3117 SE642911-169289 3117 Fårö n kustvatten Havet
3 3118 SE642121-169184 3118 Fårösund Havet
4 3119 SE641655-170142 3119 Fårö sö kustvatten Havet
5 3124 SE637585-168874 3124 Ö Gotlands m kustvatten Havet
6 3125 SE635731-167775 3125 Ö Gotlands s kustvatten Havet
7 3127 SE634589-167665 3127 Ö Gotlands s kustvatten Havet
8 3130 SE633674-166245 3130 Gansviken Havet
9 4002 SE641816-166589 4002 Irevik Havet
10 4131 SE632584-164567 4131 Burgsviken Havet
11 4138 SE642122-167741 4138 Kappelshamnsviken Havet
12 Aurgrunn SE642644-169152 Aurgrunn Fårö n kustvatten Havet
13 BU6 SE632526-164115 BU6 Ö Gotlands s kustvatten Havet
14 Burgsviken Valar SE632540-164656 Burgsviken Valar Burgsviken Ligger utanför HARO
15 Enholmen SE640051-167966 Enholmen Ö Gotlands n kustvatten Havet
16 FÅ1 SE642332-169161 FÅ1 Fårösund Havet
17 FÅ2 SE642011-169361 FÅ2 Fårösund Havet
18 FÅ3 SE642147-169344 FÅ3 Fårösund Havet
19 FÅ4 SE642100-169213 FÅ4 Fårösund Havet
20 FÅ5 SE641910-169503 FÅ5 Fårösund Havet
21 Gansviken Kullården SE633952-166017 Gansviken Ligger utanför HARO
22 GO5 SE637212-169325 GO5 Ö Gotlands s kustvatten Havet
23 GO6 SE635766-167988 GO6 Ö Gotlands s kustvatten Havet
24 Gothem hammar SE639131-167802 Gothem hammar Ö Gotlands m kustvatten Havet
25 Gräsholmen SE635566-167770 Lausvik Havet
26 H115 SE643156-169156 H115 Fårö n kustvatten Havet
27 H120 SE640305-167945 H120 Ö Gotlands n kustvatten Havet
28 H128 SE634177-168014 H128 Ö Gotlands s kustvatten Havet
29 H137 SE641789-167770 H137 Kappelshamnsviken Havet
30 Hagarbajnsriv SE642332-169323 Hagarbajnsriv Fårösund Havet
31 Hallshuk SE642501-167495 Hallshuk Kappelshamnsviken Havet
32 KL1 SE635609-164005 KL1 V Gotlands m kustvatten Havet
33 KL11 SE636420-164134 KL11 V Gotlands m kustvatten Havet
34 KL2 SE636302-163921 KL2 V Gotlands m kustvatten Havet
35 Lanthamn SE635900-167529 Lausvik Havet
36 Reveln (Ny) SE636518-164256 Klintehamnsviken sek namn Ligger utanför HARO
37 Ryssnäs SE641800-169688 Ryssnäs Fårösund Havet
38 Skarpholmen SE635604-167706 Lausvik Havet
39 Slite Länna SE640322-167901 Slite Länna Ö Gotlands n kustvatten Havet
40 Slite söder SE639952-167892 Slite söder Ö Gotlands n kustvatten Havet
41 Storholmen SE635444-167758 Lausvik Havet
42 Svarven SE642426-167962 Svarven Kappelshamnsviken Havet
43 Tjälderholm SE639356-167745 Tjälderholm Ö Gotlands m kustvatten Havet
44 VÄ1 SE640159-168036 VÄ1 Ö Gotlands n kustvatten Havet
45 VÄ2 SE640169-167998 VÄ2 Ö Gotlands n kustvatten Havet
46 VÄ3 SE640178-167966 VÄ3 Ö Gotlands n kustvatten Havet
47 VÄ4 SE640225-167971 VÄ4 Ö Gotlands n kustvatten Havet
48 Ygne SE638744-164215 Gotlands nv kustvatten Havet