RMÖ, Värmlands län, Sötvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom den regionala miljöövervakningen ingår okalkade tidsseriesjöar och tidsserievattendrag, samt Vänerns tillflöden (där undersökningen delas med Länsstyrelsen i Västra Götaland).
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1968
-
Pågående
Värmland
Västra Götaland
2011-02-18 14:36
2019-03-08 10:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alstern SE662481-139241 Alstern 17STA1821 Alstern Göta älv
2 Alstern, Storön SE661919-139340 Alstern, Storön 17BTF0412 Alstern Göta älv
3 Averstadån (p) SE654540-134535 Averstadån Göta älv
4 Billingen SE660537-133026 Billingen 17STA0955 Billingen Göta älv
5 Billingen, Skjutsbol SE660557-132937 Billingen, Skjutsbol 17BTF0407 Billingen Göta älv
6 Björklången SE666873-136134 Björklången mitt 17STA0243 Björklången Göta älv
7 Björnklammen SE658817-131236 Björnklammen mitt 17STA1254 Björnklammen Göta älv
8 Bodasjön SE657656-129516 Bodasjön 17STA3040 Bodasjön Göta älv
9 Bosjön SE663422-139415 Bosjön mitt 17STA2678 Bosjön Göta älv
10 Botungen SE658482-132469 Botungen 17STA3039 Botungen med utlopp Göta älv
11 Gröcken SE667761-136307 Gröcken mitt 17STA3206 Gröcken Göta älv
12 Lill-En SE664595-136445 Lill-En 17STA2521 Göta älv
13 Lill-Jangen SE665472-136325 Lill-Jangen 17STA3038 Lill-Jangen med utloppsbäck Göta älv
14 Lill-Jangen, Kvartersudden SE665422-136336 Lill-Jangen, Kvartersudden 17BTF0409 Lill-Jangen med utloppsbäck Göta älv
15 Långebäck, gate SE662730-128238 Långebäck, gate 17STA2026 Ivarsbyälven Göta älv
16 Långlikan, före Tvärlikan SE672960-134940 Långlikan, före Tvärlikan. Efter dos 17STA2880 Likan uppströms Tvärlikan Göta älv
17 Metbäcken SE669505-133007 Metbäcken 17STA3645 Göta älv
18 Mögesjön SE661565-127924 Mögesjön 17STA3075 Mögesjön med utlopp Göta älv
19 Nedre SE673353-134219 Vingån 17BTF0404 Vingån Göta älv
20 Norra Örsjön SE661910-130638 N örsjön mitt 17STA1101 Norra Örsjön Göta älv
21 Pyntbäcken SE666180-132190 Pyntbäcken 17STA3406 Tvällälven Göta älv
22 Pyntbäcken SE666182-132193 Pyntbäcken 17BTF0405 Tvällälven Göta älv
23 Rattsjön SE669587-134006 Rattsjön mitt 17STA0308 Rattsjön Göta älv
24 Rattsjön, Nol-Västansjön SE669589-133979 Rattsjön, Nol-Västansjön 17BTF0408 Rattsjön Göta älv
25 Rattån, Sågbacken SE670000-133997 Rattån, Sågbacken 17STA2197 Rattån Göta älv
26 Rinnen SE661841-134333 Rinnen mitt 17STA1095 Rinnen Göta älv
27 Risån, Mobäck SE663717-132830 Risån, Mobäck 17STA2126 Göta älv
28 Sandsjön SE658403-133304 Sandsjön 17STA3086 Sandsjön Göta älv
29 Skårdalsvattnet SE658583-128026 Skårdalsvattnet 17STA1256 Skårdalsvattnet, Rusebäcken, Mösjön och Forsbybäcken Göta älv
30 Skårdalsvattnet, Kultarönningen SE658603-128058 Skårdalsvattnet, Kultarönningen 17BTF0406 Skårdalsvattnet, Rusebäcken, Mösjön och Forsbybäcken Göta älv
31 Stora Örsjön SE665255-139281 St örsjön mitt 17STA2465 Stora Örsjön Göta älv
32 Stor-En SE664653-136644 Stor-en mitt 17STA3041 Stor-En Göta älv
33 Stor-Hässlingen SE669140-133754 Stor-hässlingen mitt 17STA0321 Hasslan Göta älv
34 Trehörningen SE664398-132640 Trehörningen mitt 17STA1505 Trehörningen Göta älv
35 Tvällen SE666072-132213 Tvällen 17STA3085 Tvällälven Göta älv
36 Tvällen, Backarna SE666055-132206 Tvällen, Backarna 17BTF0410 Tvällälven Göta älv
37 Vågsjöarna SE663414-137459 Vågsjöarna mitt 17STA3395 Vågsjöån Göta älv
38 Ämten SE665204-132048 Ämten 17STA1678 Ämten och Ämtbäcken Göta älv
39 Öjeån, efter västgöttjärn SE670665-133975 Öjeån, efter västgöttjärn 17STA0520 Öjeån Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alstern, Paradishyttan SE662333-139335 Alstern, Paradishyttan 17BTF0413 Alstern Göta älv
2 Alstern, Stegelnäset SE661514-139431 Alstern, Stegelnäset 17BTF0411 Alstern Göta älv