SRK, Råån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen bedrivs av Rååns Vattendragsförbund www.raan.se

Kontrollprogrammet av Råån omfattar sedan 1986 undersökningar av vattenkemin. Från och med år 2000 genomförs undersökningar av bottenfaunan och från och med 2012 även kiselalger. Dessutom ingår från och med 1996 årliga fågelinventeringar i våtmarker. År 2003 startade en undersökning av groddjur i våtmarker.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Rååns vattendragsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1986
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 23:27
2020-12-18 15:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arhill SE620507-131926 Tostarpsbäcken, Arhill 23 Råån
2 Borgebäcken SE620851-131547 Borgebäcken P25 Råån
3 Bälteberga SE620719-131892 Tjutebäcken, Bälteberga 3 Råån
4 Görarpsdammens utlopp SE621200-131125 Görarpsdammens utlopp 8 Råån Råån
5 Lussebäcken SE621512-131070 Lussebäcken P10 Lussebäcken Råån
6 Lussebäcken, Råå SE621205-130897 Lussebäcken, Råå P11 Lussebäcken Råån
7 Långberga, uppströms SE621765-131138 Långberga, uppströms P8 Lussebäcken Råån
8 Nya Humlegården SE621508-131073 Lussebäcken, Nya Humlegården 10 Lussebäcken Råån
9 Råån, Gantofta SE621129-131277 Råån, Gantofta 7 Råån Råån
10 Råån, Halmstad SE620595-132675 Råån, Halmstad 21 Råån Råån
11 Råån, Mynningen SE621191-130900 Råån, Mynningen P50 Råån Råån
12 Råån, Nedströms Tågarp SE620368-132119 Råån, Nedströms Tågarp P41 Råån Råån
13 Råån, Nedströms Ättekulla SE621200-131046 Råån, Nedströms Ättekulla P49 Råån Råån
14 Råån, Sireköpinge SE620349-132409 Råån, Sireköpinge 22 Råån Råån
15 Råån, uppströms Raus kyrka SE621203-131041 Råån, uppströms Raus kyrka 26 Råån Råån
16 Råån, Uppströms Tågarp SE620361-132180 Råån, Uppströms Tågarp P40 Råån Råån
17 Råån, Uppströms Ättekulla SE621206-131086 Råån, Uppströms Ättekulla P48 Råån Råån
18 Råån, Vallåkra, i ny meanderslinga SE620804-131604 Råån, Vallåkra, i ny meanderslinga 24 Råån Råån
19 uppströms gångbron SE620850-131549 Borgenbäcken, uppströms gångbron 25 Råån
20 Vallåkra, i ny meanderslinga SE620753-131559 Härslövsbäcken, Vallåkra 5 Råån
21 Västregård SE621057-131385 Kövlebäcken, Västregård 6 Råån