KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 08:02
Sötvatten
Löpande program
Oskarshamn kommun
KÖ, kommunal övervakning
1979
-
Pågående
Kalmar
2011-02-21 08:38
2011-02-25 10:02
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hummeln mellan Äpplenäsviken och sundet SE635239-152539 Hummeln mellan Äpplenäsviken och sundet VI12 Hummeln Virån
2 Hummeln, djuphålan SE636047-152703 Hummeln, djuphålan VI13 Hummeln Virån
3 Mynningen, Oskarshamn SE634925-153900 Mynningen, Oskarshamn DÖ03 Döderhultsbäcken Kustområde
4 Mynningen, Virkvarn SE635715-154082 Mynningen, Virkvarn VI08 Virån: mynningen Figeholmsområdet - Långsjöbäcken Virån
5 Ned. Deponi Fredriksberg SE634917-153774 Ned. Deponi Fredriksberg DÖ02 Döderhultsbäcken Kustområde
6 Ned. Hummeln vid Humlefors SE636154-152862 Ned. Hummeln vid Humlefors VI14 Virån: Virån - Hummeln Virån
7 Ned. Industriomr. I Oskarshamn vid Klämn SE634636-153869 Ned. Industriomr. I Oskarshamn vid Klämn KM01 Kustområde
8 Ned. Kristdala arv vid våg SO Malghult SE636289-152522 Ned. Kristdala arv vid våg SO Malghult VI11 Vidbäcken Virån
9 Upp. Deponi Fredriksberg SE634937-153743 Upp. Deponi Fredriksberg DÖ01 Döderhultsbäcken Kustområde
10 Upp. Kristdala arv. Ovan Malghultegöl SE636338-152450 Upp. Kristdala arv. Ovan Malghultegöl VI10 Vidbäcken Virån