KÖ, Kontrollprogram Torsås Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 07:58
Sötvatten
Löpande program
Torsås kommun
KÖ, kommunal övervakning
1978
-
Pågående
Kalmar
2011-02-21 10:57
2011-02-24 16:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 B1, mynning SE625648-151875 B1, mynning B1 Bruatorpsån: mynningen mvs Kalmarsund - Glasholmsån Bruatorpsån
2 B10, Uppstr. Gullabo arv SE625988-150017 B10, Uppstr. Gullabo arv B10 Trankvillsån: Bultbäcken - källan Bruatorpsån
3 B2, E22 Glasholmsån SE625912-151748 B2, E22 Glasholmsån B2 Glasholmsån Bruatorpsån
4 B3, Nedstr.S-åkra SE625715-151658 B3, Nedstr.S-åkra B3 Torsåsån: Glasholmsån - Applerumsån Bruatorpsån
5 B4, Nedstr. Torsås SE625357-151323 B4, Nedstr. Torsås B4 Torsåsån: Applerumsån - Tjärekullaån Bruatorpsån
6 B5, Uppstr. Torsås SE625420-151064 B5, Uppstr. Torsås B5 Torsåsån: Tjärekullaån - Trankvillsån Bruatorpsån
7 B6, Applerumsån vid gamla reningsdammen SE625394-151311 B6, Applerumsån vid gamla reningsdammen B6 Applerumsån: Bruatorpsån - Oxbäcken Bruatorpsån
8 B7, Nedstr. Bidalide arv SE625400-150573 B7, Nedstr. Bidalide arv B7 Hillmansbäcken: Trankvillsån - källan Bruatorpsån
9 B8, Uppstr. Bidalide arv SE625398-150520 B8, Uppstr. Bidalide arv B8 Hillmansbäcken: Trankvillsån - källan Bruatorpsån
10 B9, Nedstr. Gullabo arv SE625765-150377 B9, Nedstr. Gullabo arv B9 Trankvillsån: Torsåsån - Bultbäcken Bruatorpsån
11 G11, Grisbäcken SE624580-151518 G11 G11 Grisbäcken Kustområde