KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2012-12-14 13:43
Sötvatten
Löpande program
Västervik kommun
KÖ, kommunal övervakning
1978
-
Pågående
Kalmar
2011-02-21 10:59
2022-01-26 09:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blekhemsån, E22 SE641219-153787 Blekhemsån, E22 Blekhemsån Kustområde
2 Dynestadsån us E22 SE642368-153573 Dynestadsån us E22 Dynestadsån Kustområde
3 Gamlebyån, utlopp i Gamleby SE642422-154088 Gamlebyån, utlopp i Gamleby Bäck vid Gamleby: mynningen Gamlebyviken - Rummen Kustområde
4 Hjortens utlopp SE638908-153082 Hjortens utlopp BO26 Falsterboån: Stora Flugen - Hjorten Botorpsströmmen
5 Kyrksjön, Gladhammar SE639750-153937 Kyrksjön, Gladhammar BO56 Kyrksjön Botorpsströmmen
6 Kyrksjön, Odensvi SE641867-152117 Kyrksjön, Odensvi BO01 Kyrksjön Botorpsströmmen
7 Loftaån, Åkerholm SE642223-154222 Loftaån, Åkerholm Loftaån: mynningen Gudingen - Kumlabäcken Kustområde
8 Loftaåns utlopp vid Ottinge SE642430-154084 Loftaåns utlopp vid Ottinge LO05 Loftaån: mynningen Gudingen - Kumlabäcken Kustområde
9 Ned. Ankarsrum arv, Hällsjön SE639650-153164 Ned. Ankarsrum arv, Hållsjön BO04 Hällsjön Botorpsströmmen
10 Ned. Kvännaren SE640129-154879 Ned. Kvännaren VA02 Vassbäcksån Kustområde
11 Ned. Totebo SE638983-152406 Ned. Totebo BO23 Toteboån: Hjorten - Tätsjöbäcken Botorpsströmmen
12 Ned. Överums arv, i Ryven SE642830-153320 Ned. Ankarsrum arv, Hållsjön LO03 Ryven Kustområde
13 Storsjön ned Ukna arv, utanför Stensnäs SE643876-153322 Storsjön ned Ukna arv, utanför Stavsnäs ST07 Storsjön Storån
14 Storsjöns utlopp SE639722-152504 Storsjöns utlopp BO50 Försjöbäcken Botorpsströmmen
15 Tynn, Valsbo SE643111-151640 Tynn, Valsbo BO05 Tynn Botorpsströmmen
16 Upp. Storsjö och Ukna arv vid Storsjö va SE643797-153244 Upp. Storsjö och Ukna arv vid Storsjö va ST06 Storån: Storsjön - Melbyån Storån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fälgaren SE640365-153670 Fälgaren GU01 Fälgaren Kustområde
2 Fälgaren, djuphål SE640350-153470 Fälgaren, djuphål GU02 Fälgaren Kustområde
3 Hjorteds arv i Hjorten SE638885-153056 Hjorteds arv i Hjorten BO25 Hjorten Botorpsströmmen
4 Hummelstad SE640684-152785 Hummelstad BO02 Botorpsströmmen: Långsjön - Kogaren Botorpsströmmen
5 Ned Skinnsjön SE639377-152926 Ned Skinnsjön BO52 Botorpsströmmen
6 Ned. Mörtfors i Maren vidd E22 SE638074-154018 Ned. Mörtfors i Maren vidd E22 MA04 Maren Marströmmen
7 Ned. Tällsjöns utlopp, bro vid Tibbhult SE638169-153813 Ned. Tällsjöns utlopp, bro vid Tibbhult MA22 Marströmmen
8 Nedströms Ekenässjön, vid Gladhammar SE639854-153809 Nedströms Ekenässjön, vid Gladhammar BO55 Sundsholmsbäcken: Maren - Ekenässjön Botorpsströmmen
9 Ryven, djuphålan i norr SE642870-153215 Ryven, djuphålan i norr LO02 Ryven Kustområde
10 Storsjön utanför Storsjö SE643731-153350 Storsjön utanför Storsjö ST08 Storsjön Storån
11 Storsjöns utlopp vid dammen i Edsbruk SE643323-153904 Storsjöns utlopp vid dammen i Edsbruk ST09 Edsån: Bällsjöbäcken - Storsjön Storån
12 Upp. Ankarsrum arv Långasjön SE639721-153108 Upp. Ankarsrum arv Långasjön BO03 Långsjön Botorpsströmmen
13 Upp. Hjorted i Hjorten SE638817-153000 Upp. Hjorted i Hjorten BO24 Hjorten Botorpsströmmen
14 Upp. Kvännaren SE640500-154559 Upp. Kvännaren VA01 Kustområde
15 Upp. Totebo SE639006-152307 Upp. Totebo BO22 Toteboån: Hjorten - Tätsjöbäcken Botorpsströmmen
16 Upp. verum arv, Såduggen SE643052-152940 Upp. verum arv, Såduggen LO01 Såduggen Kustområde
17 Öbälens utlopp SE638536-153599 Öbälens utlopp MA24 Bälöbäcken Marströmmen