SRK, Kungsbackaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2000
-
Pågående
Halland
Västra Götaland
2011-02-23 13:56
2021-12-07 16:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hallabäcken, Vala SE638202-127578 P15, Hallabäcken vid Varla P15 Kungsbackaån
2 P12 Lillån SE638382-127854 P12, Lillån P12 Lillån Kungsbackaån
3 P13 Hede SE638249-127666 P13, Hede P13 Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) Kungsbackaån
4 P13.1 nedströms Hammargårds reningsverk SE637783-127593 P13.1, Nedströms Hammargårds reningsverk P13.1 Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) Kungsbackaån
5 P3 Sandsjöbäcken SE639295-129174 P3, Sandsjöbäcken P3 Sandsjöbäcken Kungsbackaån
6 P4 Issjöbäcken SE639283-128943 P4, Issjöbäcken P4 Issjöbäcken Kungsbackaån
7 P5 V. Ingsjöns utlopp SE639244-128794 P5, Västra Ingsjöns utlopp P5 Västra Ingsjön Kungsbackaån
8 P9 nedströms Lindome SE638963-127798 P9, Nedströms Lindome P9 Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken Kungsbackaån
9 Sagsjöbäcken P17 SE638936-127740 P17, Sagsjöbäcken P17 Kungsbackaån
10 Söderån nedströms våtmark, P16.1 SE637969-127687 P16.1, Söderån nedströms våtmark P16.1 Kungsbackaån
11 Söderån P16 SE638024-127739 P16, Söderå P16 Kungsbackaån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hassungaredsbäcken P18 SE639068-128021 Hassungaredsbäcken P18 Bäck från Hassungaredssjöarna Kungsbackaån
2 Lindomeån, Hällesåker SE639230-128269 Lindomeån, Hällesåker Kungsbackaån - Finnebäcken/Knipered till Nordån/Hällesåker Kungsbackaån
3 Lindomeån, Ålgårdsbacka SE639234-128556 Lindomeån, Ålgårdsbacka K6 Kungsbackaån - Nordån/Hällesåker till Västra Ingsjöns utlopp Kungsbackaån