RMÖ, Vegetationsklädda bottnar, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med detta program är att följa långsiktiga förändringar i den marina miljön, orsakade av övergödning. Programmet ska även identifiera förekomst av främmande arter.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
2012
Avslutat
Västerbotten
2011-02-23 15:28
2014-12-04 13:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blågrundshällan SE704194-168032 Blågrundshällan - 7 7 Degerfjärden Havet
2 Drivudden SE704171-167660 Drivudden - 10 10 Degerfjärden Havet
3 Grossgrunden - H14 SE707095-174999 Grossgrunden - H14 H14 N n Kvarkens kustvatten Havet
4 Gåsgrundet - 2 SE704089-168588 Gåsgrundet - 2 2 Yttre Nordmalingfjärden Havet
5 Haren - 11 SE703784-168378 Haren - 11 11 N Bottenhavets kustvatten Havet
6 Holmögadd SE706416-174482 Holmögadd - H15 H15 S n Kvarkens kustvatten Havet
7 Hundgrundrevet - H5 SE708432-175347 Hundgrundrevet - H5 H5 N n Kvarkens kustvatten Havet
8 Knivingsudde SE707519-174978 Knivingsudde - H6 H6 S n Kvarkens kustvatten Havet
9 Ledskäret - 8 SE704359-167984 Ledskäret - 8 8 Degerfjärden Havet
10 Ledskärshällan SE704235-167903 Ledskärshällan - 9 9 Degerfjärden Havet
11 Lillklinthällan - H13 SE707587-175278 Lillklinthällan - H13 H13 N n Kvarkens kustvatten Havet
12 Malgrundet SE706407-174750 Malgrundet - H16 H16 N n Kvarkens kustvatten Havet
13 N Svartisören SE708729-175246 N Svartisören - H4 H4 N n Kvarkens kustvatten Havet
14 Stengrundet - 1 SE704414-168524 Stengrundet - 1 1 Yttre Nordmalingfjärden Havet
15 Stora Fjäderägg SE708777-175627 Stora Fjäderägg - H2 H2 N n Kvarkens kustvatten Havet
16 Storbådan - 3 SE703878-168897 Storbådan - 3 3 N Bottenhavets kustvatten Havet
17 Tannelbådan SE703926-168188 Tannelbådan - 6 6 Degerfjärden Havet
18 Trappskär - H1 SE708868-175163 Trappskär - H1 H1 N n Kvarkens kustvatten Havet
19 Viken Halågerströmmen - H10 SE707437-175046 Viken Halågerströmmen - H10 H10 N n Kvarkens kustvatten Havet
20 Viken Halågerströmmen - H11 SE707423-175081 Viken Halågerströmmen - H11 H11 N n Kvarkens kustvatten Havet
21 Viken Halågerströmmen - H7 SE707533-175121 Viken Halågerströmmen - H7 H7 N n Kvarkens kustvatten Havet
22 Viken Halågerströmmen - H8 SE707491-175095 Viken Halågerströmmen - H8 H8 N n Kvarkens kustvatten Havet
23 Viken Halågerströmmen - H9 SE707466-175062 Viken Halågerströmmen - H9 H9 N n Kvarkens kustvatten Havet
24 Väster om Långroudden SE703898-168391 Väster om Långroudden - 5 5 N Bottenhavets kustvatten Havet
25 Ytter Lillklinthällan SE707554-175340 Ytter Lillklinthällan - H12 H12 N n Kvarkens kustvatten Havet
26 Öster om Långroudden - 4 SE703897-168508 Öster om Långroudden - 4 4 N Bottenhavets kustvatten Havet