RK, Åsengruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-23 16:10
2015-01-08 19:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Karsbäcken, 500 m nedströms sammanflödet med diket från gruvområdet SE720720-169530 Karsbäcken, 500 m nedströms sammanflödet med diket från gruvområdet 2707 Karsbäcken Skellefteälven
2 Karsbäcken, Dike som mynnar i Braxträsket SE720820-169380 Karsbäcken, Dike som mynnar i Braxträsket 2705 Skellefteälven
3 Karsbäcken, Dike som mynnar i Braxträsket SE720830-169375 Karsbäcken, Dike som mynnar i Braxträsket 2704 Skellefteälven
4 Karsbäcken, vid korsningen med vägen genom byn SE720785-169440 Karsbäcken, vid korsningen med vägen genom byn 2706 Karsbäcken Skellefteälven
5 Karsbäcken, Åsen ÖM, dike nedströms gruvområdet SE720900-169375 Karsbäcken, Åsen ÖM, dike nedströms gruvområdet 2703 Skellefteälven
6 Karsbäcken, Åsen ÖM, dike uppströms gruvområdet SE720925-169335 Karsbäcken, Åsen ÖM, dike uppströms gruvområdet 2702 Skellefteälven