RK, Rakkejaurgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll av den nedlagda och efterbehandlade Rakkejaurgruvan.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
2002
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-23 16:37
2015-01-09 16:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Skeppträskån, dike från industriområde SE723036-165682 Skeppträskån, dike från industriområde 3403 Skäppträskån Skellefteälven
2 Skeppträskån, nedströms gruvområdet SE722300-165696 Skeppträskån, nedströms gruvområdet 3404 Skäppträskån Skellefteälven
3 Skeppträskån, uppströms gruvområdet SE723030-165674 Skeppträskån, uppströms gruvområdet 3400 Skäppträskån Skellefteälven