RK, Rävlidenfältet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
2005
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-24 13:21
2011-02-25 07:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rävlidengruvan - 3302 SE722053-162558 Rävlidengruvan - 3302 Utlopp från dagbrott - 3302 Rävlidmyrbäcken Umeälven
2 Rävlidmyrgruvan - 3301 SE722224-162517 Rävlidmyrgruvan - 3301 Utlopp från dagbrott - 3301 Umeälven
3 Rävlidmyrgruvan - 3303 SE722248-162521 Rävlidmyrgruvan - 3303 Dränage från gråbergsupplag - 3303 Umeälven
4 Rävlidmyrgruvan - 3305 SE722243-162456 Rävlidmyrgruvan - 3305 Utflöde i Hornträsket - 3305 Umeälven
5 Rävlidmyrgruvan - GV1 SE722199-162530 Rävlidmyrgruvan - GV1 Grundvattenrör 1 Umeälven
6 Rävlidmyrgruvan - GV2 SE722227-162526 Rävlidmyrgruvan - GV2 Grundvattenrör 2 Umeälven
7 Rävlidmyrgruvan - GV3 SE722245-162522 Rävlidmyrgruvan - GV3 Grundvattenrör 3 Umeälven
8 Rävlidmyrgruvan - GV4 SE722248-162522 Rävlidmyrgruvan - GV4 Grundvattenrör 4 Umeälven
9 Rävlidmyrgruvan - GV5 SE722239-162512 Rävlidmyrgruvan - GV5 Grundvattenrör 5 Umeälven
10 Rävlidmyrgruvan - Ny punkt SE722249-162559 Rävlidmyrgruvan - Ny punkt Umeälven