RK, Norrfors avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-24 15:06
Sötvatten
Löpande program
Nordmaling
RK, Recipientkontroll
1989
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-24 15:06
2011-02-24 15:06
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lögdeälven, Norrfors nedre SE707670-165785 Lögdeälven Norrfors nedre Lögdeälven Lögdeälven
2 Lögdeälven, Norrfors övre SE707755-165685 Lögdeälven Norrfors övre Lögdeälven Lögdeälven