RK, Bratthälla slammdräneringsbädd

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nordmaling
RK, Recipientkontroll
2010
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-24 15:13
2011-02-24 15:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bratthalla PP0 (ref) SE705794-167711 Bratthalla PP0 (ref) Lögdeälven
2 Bratthalla PP1 SE705748-167716 Bratthalla PP1 Öreälven
3 Bratthalla PP2 SE705752-167722 Bratthalla PP2 Lögdeälven