SRK, Vege å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollen har bedrivits sedan 1970 i Vegeånsvattendragsförbunds regi. 2006 reviderades kontrollprogrammet och 5 stationer där man tidigare mätt vattenkemi avvecklades och provtagningen av bottenfauna och fisk utökades till vart tredje år. Syfte: Att samordna övervakningen av tillståndet i Vegeåns vattendrag och belysa effekter av framförallt utsläpp från industrier och andra punktkällor men också i viss mån av areella källor samt ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder inom avrinningsområdet.

www.vattenorganisationer.se/vege/
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vegeåns vattendragsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1970
-
Pågående
Skåne
2011-02-24 16:43
2015-02-27 21:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Benarp SE621939-131685 Benarp 36b WA14331442 Vege å
2 Bjuv, uppstr. Bjuvs ARV SE622319-131931 Bjuv, uppstr. Bjuvs ARV 25a VEGE Å:Humlebäcken-Hallabäcken Vege å
3 Ekebro SE622341-131892 Ekebro 7 VEGE Å:Humlebäcken-Hallabäcken Vege å
4 Fälleberga kvarn SE622028-132296 Fälleberga kvarn 4 VEGE Å:Humlebäcken-Hallabäcken Vege å
5 Hallabäcken, Vägbro vid utflödet SE621884-132652 Hallabäcken, Vägbro vid utflödet 11 Vege å
6 Hasslarpsån, Vägbro vid Välinge SE623162-131422 Hasslarpsån, Vägbro vid Välinge 19 HASSLARPSÅN:Vege å-Skavebäck Vege å
7 Humlebäcken, nedstr. Åstorps ARV SE622708-131969 Åstorp, nedstr. Åstorps ARV 27b Humlebäcken Vege å
8 Humlebäcken, uppstr. Åstorps ARV SE622715-131977 Åstorp, uppstr. Åstorps ARV 27a Humlebäcken Vege å
9 Humlebäcken, Vägbro vid Helenedal SE622693-131656 Humlebäcken, Vägbro vid Helenedal 15 Humlebäcken Vege å
10 Intensivstation, Välingetorp SE623430-131430 Välingetorp 9a VEGE Å: Havet-Hasslarpsån Vege å
11 Kågeröd, nedstr. Kågeröds ARV SE621200-133030 Kågeröd, nedstr. Kågeröds ARV 24b Vege å
12 Kågeröd, uppstr. Kågeröds ARV SE621180-133044 Kågeröd, uppstr. Kågeröds ARV 24a Vege å
13 Nyåkra SE621349-132871 Nyåkra 2 Vege å
14 Tumlaremölla SE621655-132758 Tumlaremölla 2c VEGE Å:Hallabäcken-Källa Vege å
15 Välabäcken, nedströms Rökilledeponin SE621984-131130 Välabäcken, nedströms Rökilledeponin 65YT Skavebäck Vege å
16 Åbromölla, nedstr. järnvägsbro SE621982-132375 Åbromölla 22c VEGE Å:Humlebäcken-Hallabäcken Vege å
17 Åkarpsmölla SE620966-133582 Åkarpsmölla 1 Vege å
18 Ödåkra SE622330-130884 Ödåkra 32c Skavebäck Vege å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Tibbarpsbäcken, Vägbro vid Brogården SE622281-131919 Tibbarpbäcken, Vägbro vid Brogården Vege å