RK, Maurlidengruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Egenkontroll vid Maurlidengruvorna. Startår ugefärligt. Mätprogrammet kommer att revideras efter det att efterbehandling av Maurliden Östra har utförts.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1999
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-25 07:41
2015-01-18 09:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Maurliden - 3801 SE722333-167463 Maurliden - 3801 Utgående gruvvatten Maurbäcken Skellefteälven
2 Maurliden - 3802 SE722435-167429 Maurliden - 3802 Lilltistelmyrbäcken Maurbäcken Skellefteälven
3 Maurliden - 3804 SE722245-167452 Maurliden - 3804 Inlopp Maurträske Maurbäcken Skellefteälven
4 Maurliden - 3805 SE722220-167556 Maurliden - 3805 Utlopp maruträsket Maurbäcken Skellefteälven
5 Maurliden - 3806 SE722271-167425 Maurliden - 3806 Dike väster om dagbrott Maurbäcken Skellefteälven
6 Maurliden - 38GVR4, 38GVR5 SE722273-167444 Maurliden - 38GVR4, 38GVR5 Sydväst moränupplag V Skellefteälven
7 Maurliden - 38GVR8 SE722266-167512 Maurliden - 38GVR8 Öster moränupplag Ö Skellefteälven
8 Maurliden - 38GVR9 SE722326-167442 Maurliden - 38GVR9 Norr industriplan Skellefteälven