SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Företag och kommuner i Nordöstra Hälsingland bedriver samordnat recipientkontroll i kustområdet Hudiksvallsfjärden med omnejd. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 16:07
Kust och hav
Löpande program
Nordöstra Hälsinglands Vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 08:35
2015-05-12 14:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Agöfjärden K190 SE683515-157520 Agöfjärden K190 K190 Agöfjärden sek namn Havet
2 Agöfjärden K200 Kluster SE683750-157940 Agöfjärden kluster Agöfjärden sek namn Havet
3 Enångersfjärden K293 SE682617-156788 Enångersfjärden K293 Enångersfjärden Havet
4 Gårdsfjärden Kluster SE683490-157132 Gårdsfjärden Gårdsfjärden Havet
5 Hudiksvallsfjärden Kluster SE684510-156982 Hudiksvallsfjärden Hudiksvallsfjärden Havet
6 Njutångersfjärden SE683332-156900 Njutångersfjärden K283 Njutångersfjärden Havet
7 Siviksfjärden K286 SE683045-157167 Siviksfjärden K286 Siviksfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hudiksvallsfjärden SE684307-157522 Hudiksvallsfjärden K158 Hudiksvallsfjärden Havet
2 Siviksfjärden K288 SE682990-156869 Siviksfjärden K288 Siviksfjärden Havet