RK, Björkdalsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Björkdalsgruvan. Analys av vattenkemi vid två lokaler i Lillträskbäcken samt två lokaler i Kågeälven. I egenkontrollen sker även provtagning i Bondmyrbäcken, Mörttjärnbäcken samt Röjmyrbäcken.
I recipientkontrollen ingår även provtagning av bottenfauna samt elfiske vart 4:e år.

Startår för när recipientkontrollen är inte känd..
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Skellefteå kommun
RK, Recipientkontroll
0
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-25 09:44
2019-02-27 16:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kåge älv St C SE720889-172743 Kåge älv St C StC Kågeälven Kågeälven
2 Kåge älv övre St H SE721288-172474 Kåge älv övre St H StH Kågeälven Kågeälven
3 Lillträskbäcken St B SE720973-172794 Lillträskbäcken St B StB Lillträskbäcken Kågeälven
4 Lillträskbäcken St D övre SE721186-172843 Lillträskbäcken St D övre StD Lillträskbäcken Kågeälven