RK, Åkerbergsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Åkerbergsgruvan, mätningar av vattenkemi vid två stationer.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
2004
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-25 10:52
2018-04-17 13:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Svartån nedströms gruvområdets utlopp SE722428-173594 Svartån, nedströms gruvområdets utlopp 2203 Tvärån Byskeälven
2 Tvärån, Svartån, Svartå SE722385-173400 Svartån, uppströms gruvområdets utlopp 2202 Byskeälven