RK, Ytterbergs deponianläggning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1994
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-25 13:21
2011-02-25 13:22
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Storbäcken, nedströms Ytterberg deponi SE722854-164260 Storbäcken, nedströms Ytterberg deponi Y 2 Skellefteälven
2 Storbäcken, uppströms Ytterberg deponi SE722978-163986 Storbäcken, uppströms Ytterberg deponi Y 1 Skellefteälven