SRK, Skellefteälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet syftar till att övervaka Skellefteälven och större biflödens vattenkemiska status och påverkan. Kontrollen av föroreningshalter och ämnestransporter ger underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddsåtgärder inom undersökningsområdet. Programmet bidrar även till arbetet med vattendirektivet.
Godkänd
2011-01-31 14:43
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
SRK, Samordnad recipientkontroll
2002
-
Pågående
Västerbotten
2011-01-31 14:40
2021-01-18 17:25
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjurån, mynning SE719270-174090 Bjurån, mynning Sbf2 Bjurån Skellefteälven
2 Brubäcken, Brutorp SE719670-171560 Brubäcken, Brutorp Sbf4 Nedre del av Brubäcken Skellefteälven
3 Finnforsån, Djupgroven SE718670-173120 Finnforsån, Djupgroven Sbf3 Finnforsån Skellefteälven
4 Karsbäcken, Lidbergsbron SE719710-171032 Karsbäcken, Lidbergsbron Sbf Karsbäcken Skellefteälven
5 Klintforsån, Medlefors SE719316-174280 Klintforsån, Medlefors Sbf1 Klintforsån Skellefteälven
6 Skellefteälven, Kvistforsen SE719190-174070 Skellefteälven, Kvistforsen S2 Skellefteälven Skellefteälven
7 Skellefteälven, Renströmsbron SE720871-170176 Skellefteälven, Renströmsbron S3 Skellefteälven Skellefteälven
8 Skellefteälven, Risön SE719180-174857 Skellefteälven, Risön S Skellefteälven Skellefteälven
9 Skellefteälven, Ursviksfjärden SE718745-175610 Skellefteälven, Ursviksfjärden S1 Ursviksfjärden Havet