SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sydkustens vattenvårdsförbund bildades 1992. Förbundet har till uppgift att samordna provtagning och utvärdera havsmiljöns tillstånd och utveckling längs Skånes sydkust. Kontrollprogrammet omfattar fysikalisk/kemiska vattenparameterar, primärproduktionsmätningar och växtplankton, makroalg-, ålgräs - och bottenfaunaundersökningar samt miljögiftsundersökningar i biota.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Sydkustens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Skåne
2011-02-27 17:36
2019-06-12 11:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abbekås (Hydrografi och plankton) SE614168-136297 Ö sydkustens kustvatten Havet
2 Abbekås (Miljögifter - Blåmussla) SE614158-432850 Abbekås Abbekås Ö sydkustens kustvatten Havet
3 Abbekås (Mobil epifauna) SE614276-136055 Ligger utanför HARO
4 Falsterbo SE613718-131841 Falsterbo Falsterbo Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
5 Fredshög SE614284-132314 Havet
6 Kåseberga SE614054-138945 Kåseberga Kåseberga Ö sydkustens kustvatten Havet
7 Kämpinge SE614434-132081 Kämpinge Kämpinge Havet
8 Stavsten SE614086-422378 Stavsten Stavsten V sydkustens kustvatten Havet
9 Stavsten (Mobil epifauna) SE614106-132658 Ligger utanför HARO
10 Svarte SE614512-435570 Svarte Svarte Ö sydkustens kustvatten Havet
11 Ystad (Mobil epifauna) SE614518-137605 Ligger utanför HARO

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hörte SE614165-135564 Hörte Hörte Ö sydkustens kustvatten Havet
2 Mossby (Infauna) SE614502-136257 Ligger utanför HARO
3 Ystad (Infauna) SE614538-137596 Ligger utanför HARO