RK, Byske avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att tydliggöra den samlade påverkan från olika verksamheter och belysa miljöeffekterna av utsläpp på kustområdena.
Godkänd
2011-01-31 15:14
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1973
-
Pågående
Västerbotten
2011-01-31 15:12
2014-12-03 10:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Byskefjärden, Byske 2 SE721520-175655 Byskefjärden, Byske 2 Byskefjärden Havet
2 Byskefjärden, Byske 3 SE721535-175665 Byskefjärden, Byske 3 Byskefjärden Havet
3 Byskeälven, Byske 1 SE721565-175600 Byskeälven, Byske 1 Byskeälven Byskeälven