RK, Hörnefors avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med detta program är att tydliggöra den samlade påverkan från olika verksamheter och belysa miljöeffekterna av utsläpp på kustområdena.
Godkänd
2011-02-22 13:54
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1983
-
Pågående
Västerbotten
2011-01-31 15:17
2021-01-15 17:25
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hörneån (utloppet), HÖ1 SE706335-170400 Hörneån (utloppet), HÖ1 Hörnån Hörnån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ögerbofjärden, HÖ2 SE706292-170420 Ögerbofjärden, HÖ2 Megrundsområdet Havet
2 Ögerbofjärden, HÖ3 SE706280-170426 Ögerbofjärden, HÖ3 Hörnefors området sek namn Havet
3 Ögerbofjärden, vid fiberbankarna SE706252-170408 Ögerbofjärden, Vid fiberbankarna Megrundsområdet Havet
4 Ögerbofjärden, öster om piren SE706325-170421 Ögerbofjärden, Öster om piren Hörnefors området sek namn Havet