SRK Indalsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen av Indalsälven startade 1992 på initiativ av Länsstyrelsen i Jämtlands län och bedrivs sedan 1997 av Indalsälvens vattenvårdsförbund (IVVF). Indalsälvens vattenvårdsförbund har idag 25 medlemmar i form av företag, organisationer och kommuner i avrinningsområdet. Verksamheten är främst miljöövervakning i form av en samordnad kontroll av Indalsälvens vattenkvalitét.
Kontrollen är en förutsättning för att kunna spåra eventuella förändringar i miljökvaliteten orsakade av verksamheter inom avrinningsområdet eller, som i fallet med försurningen, orsakade av långväga transporterade luftföroreningar.
Den samordnade recipientkontrollen i Indalsälven är baserad på Naturvårdsverkets metodbeskrivning för recipientkontroll av vatten. Programmet omfattar analys av Näringsämnen/eutrofiering, Syretillstånd och syretärande ämnen, Ljusförhållanden, Surhet/försurning samt även mikrobiologiska/älvens hygieniska aspekter.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 10:09
Sötvatten
Löpande program
Indalsälvens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Jämtland
Västernorrland
2011-02-28 10:03
2011-03-04 13:47
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bonäshamn SE703362-137890 Bonäshamn Indalsälven
2 Brunfloviken SE700585-144145 Brunfloviken Storsjön Indalsälven
3 Dammån SE701117-140672 Dammån Dammån Indalsälven
4 Enkroken SE702232-132020 Enkroken Indalsälven
5 Gesunden SE700272-151076 Gesunden Gesunden Indalsälven
6 Hammerdalssjön SE704985-148145 Hammerdalssjön Hammerdalssjön Indalsälven
7 Hårkan SE703008-145378 Hårkan Hårkan Indalsälven
8 Höllefors SE698475-154360 Höllefors Indalsälven Indalsälven
9 Indal SE693890-156780 Indal Indalsälven
10 Indalsälvens delta SE693428-158420 Indalsälvens delta Indalsälven Indalsälven
11 Kattstrupeforsen SE702461-143823 Kattstrupeforsen Kattstrupeforsens D.Omr. Indalsälven
12 Kullenbron SE702622-137878 Kullenbron Indalsälven Indalsälven
13 Kvitsle SE701954-140448 Kvitsle Indalsälven Indalsälven
14 Liden SE695466-155005 Liden Indalsälven
15 Långan SE703915-143433 Långan Långan Indalsälven
16 Midskog SE701455-147135 Midskog Indalsälven
17 Mörsil SE702378-139196 Mörsil Liten Indalsälven
18 Näkten SE698443-144051 Näkten Näkten Indalsälven
19 Ockesjön SE702001-139880 Ockesjön Ockesjön Indalsälven
20 Staa SE703580-135160 Staa Indalsälven Indalsälven
21 Stugun, dammen SE700604-149078 Stugun, dammen Stuguns Dämningsområde Indalsälven
22 Svenstavik SE697250-143195 Svenstavik Storsjön Indalsälven
23 Ytterån SE701920-141840 Ytterån Storsjön Indalsälven
24 Ånnsjön SE701850-133775 Ånnsjön Ånnsjön Indalsälven
25 Åssjön SE701795-143440 Åssjön Storsjön Indalsälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dvärsättbron SE702175-143258 Dvärsättbron Storsjön Indalsälven