RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att komplettera den nationella övervakningen av metaller och miljögifter i fisk med regionala lokaler som representerar bakgrundsbelastning utan lokal påverkan
Ej godkänd
2011-03-14 08:20
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Norrbotten
2011-02-28 12:14
2015-01-22 07:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Jutsajaure SE744629-167999 Jutsajaure BD15 Jutsajaure Luleälven
2 Långsjön SE732565-176335 Långsjön BD23 Långsjön Luleälven
3 Norra Reivo SE730095-165105 Norra Reivo BD27 Norra Reivo Piteälven
4 Pahajärvi SE742829-183168 Pahajärvi BD16 Pahajärvi Kalixälven
5 Rånefjärden SE731960-180090 Rånefjärden Rånefjärden Rånefjärden Havet
6 Seskaröfjärden SE732000-592993 Seskaröfjärden Seskaröfjärden Seskaröfjärden Havet
7 Storfjärden SE726400-565605 Storfjärden Storfjärden Storfjärden Havet
8 Storfjärden Mjoön SE726320-177191 Storfjärden Mjoön Storfjärden Storfjärden Havet
9 Sävisviken SE732460-186000 Seskaröfjärden Seskaröfjärden Seskaröfjärden Havet
10 Vuolgamjaure SE728744-162653 Vuolgamjaure BD08 Vuolgamjaure Skellefteälven