RMÖ, Mjukbottenfauna i kust och hav, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att övervaka och påvisa om några förändringar sker i mjukbottenlevande makrofaunasamhället, syrehalten i bottenvatten samt i sedimenten.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 12:49
2011-02-28 12:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 E 2 SE698009-163262 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden E 2 Edsätterfjärden Havet
2 E 3 SE698005-163485 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden E 3 Edsätterfjärden Havet
3 E 4A SE698041-163455 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden E 4A Edsätterfjärden Havet
4 G 10 SE697800-162630 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 10 Gaviksfjärden Havet
5 G 14 SE697583-162836 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 14 Havet
6 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden E 1 SE698091-163179 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden E 1 Edsätterfjärden Havet
7 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 1 SE697215-162254 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 1 Gaviksfjärden Havet
8 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 11 SE697516-162655 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 11 Gaviksfjärden Havet
9 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 15 SE697558-162810 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 15 Havet
10 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 2 SE697213-162310 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 2 Gaviksfjärden Havet
11 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 3 SE697370-162324 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 3 Gaviksfjärden Havet
12 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 4 SE697469-162236 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 4 Gaviksfjärden Havet
13 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 5 SE697608-162167 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 5 Gaviksfjärden Havet
14 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 6 SE697770-162335 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 6 Gaviksfjärden Havet
15 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 7 SE697723-162468 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 7 Gaviksfjärden Havet
16 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 8 SE697816-162413 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 8 Gaviksfjärden Havet
17 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 9 SE697837-162585 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 9 Gaviksfjärden Havet
18 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden R 4-1 SE697536-163255 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden R 4-1 Havet
19 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 12 SE697408-162496 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 12 Gaviksfjärden Havet
20 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 13 SE697492-162788 Gaviksfjärden-Edsätterfjärden G 13 Havet