RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Storskalig undersökning av metaller i kustsediment. Genom att studera metallhalter i ytsediment från lokaler som inte är direkt belastade av punktkällor fås en bild av den diffusa spridningen av metaller från både naturliga processer och mänskliga aktiviteter.

År 2006 kompletterades provtagningen med recipientlokaler, främst utanför mynningsområdena vid Piteå, Luleå och Kalix.
Godkänd
2011-03-14 08:19
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1992
-
Pågående
Norrbotten
Västerbotten
2011-02-28 13:52
2015-05-12 15:31
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergöfjärden SE730888-181209 Bergöfjärden R8-2 Bergöfjärden Havet
2 Bursfjärden SE723251-177014 Bursfjärden R6-13 Bursfjärden Havet
3 Gussöfjärden SE730991-180218 Gussöfjärden R8-10 Gussöfjärden Havet
4 Hamnskärsfjärden SE731293-187949 Hamnskärsfjärden H5 Hamnskärsfjärden Havet
5 Haparanda Skomakarfjärden SE731768-187690 Haparanda Skomakarfjärden Skomakarfjärden Skomakarfjärden Havet
6 Haparandafjärden SE731987-188096 Haparandafjärden H2 Haparandafjärden sek namn Havet
7 Jävrefjärden SE723532-176993 Jävrefjärden R6-16 Jävrefjärden Havet
8 Kalix Repskärsfjärden SE731808-184189 Kalix Repskärsfjärden K5 Repskärsfjärden Havet
9 Luleå Sörbrändöfjärden SE728650-180279 Luleå Sörbrändöfjärden LS4 Sörbrändöfjärden Havet
10 Mjoöfjärden SE725968-177374 Mjoöfjärden ST5 Mjoöfjärden sek namn Havet
11 Norrbottens skärgårds kustvatten (Kinnbäck) SE722996-177195 Norrbottens skärgårds kustvatten (Kinnbäck) R6-10 Norrbottens skärgårds kustvatten Havet
12 NVC64P - Kinnbäcksfjärden SE722837-176949 Kinnbäcksfjärden Kinnbäcksfjärden Norrbottens skärgårds kustvatten Havet
13 Piteå Inre fjärden SE725587-176375 Piteå Inre fjärden IF5 Inrefjärden Havet
14 Piteå Vargödraget SE725189-177518 Piteå Vargödraget VD1 Vargödraget Havet
15 Piteå Yttre fjärden SE725189-176638 Piteå Yttre fjärden YF1 Yttrefjärden Havet
16 Råneå SE654997-222557 Råneå 654997-222557 Rånefjärden Havet
17 Storfjärden Mjoön SE726320-177191 Storfjärden Mjoön Storfjärden Storfjärden Havet
18 Sävisviken SE732460-186000 Seskaröfjärden Seskaröfjärden Seskaröfjärden Havet