SRK, Gästriklands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Gästriklands vattenvårdsförening bedriver samordnad recipientkontroll i Gästriklands inlandsvatten. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2006.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gästriklands vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1983
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-28 14:52
2022-10-13 11:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bagghytteån SE670208-153581 Bagghytteån, nedströms Bodås reningsverk 456 Dalkarlssjöbäcken Gavleån
2 Borrsjöån SE672120-154465 Borrsjöån, vid lvg.80-bron 220 Borrsjöån Gavleån
3 Fänjaån SE671175-155222 Fänjaån, vid Fågelsta 510 Kyndelsbäcken Gavleån
4 Gavelhytteåns inl. till Norbyviken SE671597-154425 Gavelhytteån, inlopp i Storsjön 489 Gavelhytteån Gavleån
5 Getån SE670825-153612 Getån, vid den södra bron i Prästhyttan 458 Getån Gavleån
6 Hammardammen SE671542-152655 Hammardammen 414 Hammardammen Gavleån
7 Hemlingbybäcken SE672881-157543 Hemlingbybäcken - Norr om trafikplats Österbågen/Atlasvägen JV11 WA98335015 Kustområde
8 Hoån SE670945-154067 Hoån, strax ovan utloppet från Malmtjärnsbäcken 448 Gavelhytteån Gavleån
9 Hoån SE671220-152922 Hoån - vid vägbron mellan Lill- och Stor-Gösken 430 Gavelhytteån Gavleån
10 Hoån SE671395-152730 Hoån, 200 m SO lvg.80-bron 420 Gavelhytteån Gavleån
11 Jädraån SE672165-155332 Jädraån, vid Kråknäs 149 Gavleån Gavleån
12 Jädraån SE672372-155534 Jädraån, uppströms bron vid Östanå 148 Gavleån Gavleån
13 Järvstabäcken SE672914-157594 Järvstabäcken, bro norr sammanfl. Hemlingbybäcken JV10 Järvstabäcken Kustområde
14 Lill-Gösken SE671237-152863 Lill-Gösken - i djuphålan LG2 Lill-Gösken Gavleån
15 Lill-Gösken SE671250-152830 Lill-Gösken - mitt i sjön utanför Böle LG1 Lill-Gösken Gavleån
16 Lingan SE676870-154945 Lingan - i djuphålan nära mitten av sjön L1 Lingan Hamrångeån
17 Norrbomuren Stn 3 SE671720-156345 Valsjöbäcken, mellan Lillsjön och Valsjön VA10 Kungsbäcken Gavleån
18 Norrbomyren-utlopp torvtäkt SE671470-156280 Valsjöbäcken, Torvtäkten vid Norrbomuren Va8 Kungsbäcken Gavleån
19 Näsbysjön SE671832-154099 Näsbysjön - mitt i sjön NS1 Näsbysjön Gavleån
20 Ottnaren SE670870-154500 Ottnaren, djupområde mellan Lill-ön - Vackervalludden 470 Ottnaren Gavleån
21 Ottnaren SE670970-154360 Ottnaren O1 Ottnaren Gavleån
22 Stor-Gösken SE671200-152970 Stor-Gösken SG1 Stor-Gösken Gavleån
23 Stor-Göskens utl. SE671090-153300 Stor-Göskens utlopp 439 Gavelhytteån Gavleån
24 Storsjön SE671430-154970 V Storsjön S3 Storsjön Gavleån
25 Testeboån SE673230-157380 Testeboån, vid Oscarsbron i Strömsbro T48 Testeboån Testeboån
26 Testeboån SE675085-155235 Sundet mellan Yklaren och Östersjön T26 Ycklaren Testeboån
27 V Storsjön SE671800-154832 V Storsjön. 1,2 km O Gravholmen 15 Storsjön Gavleån
28 Vallbyån SE671655-154330 Vallbyån vid Broås 329 Vallbyån Gavleån
29 Valsjön SE671833-156383 Valsjön Va12 Valsjön Gavleån
30 Ö Storsjön SE671862-155723 Ö Storsjön, 1,2 km V Stensängsholmen 42 Storsjön Gavleån
31 Ö Storsjön SE672180-155780 Ö Storsjön S7 Storsjön Gavleån
32 Ö Storsjöns utl. SE672215-155937 Ö Storsjöns utlopp 49 Storsjön Gavleån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bresiljeån (Testeboån) SE676362-153220 Bresiljeån (Testeboån) vid bron m. Jansbo-Kallbäck T09 Testeboån Testeboån
2 Gopån SE676890-154755 Lilla bron över Gopån 500m uppstr. Lingans utl. H08 Hamrångeån Hamrångeån
3 Hamrångeån SE675500-156840 Hamrångeån, vid nya landsvägsbron H34 Hamrångeån Hamrångeån
4 Jädraån SE674883-153439 Jädraån, bron vid dammen ovan Pallanite 105 Gavleån Gavleån
5 Lill-Göskens utl. SE671230-152902 Lill-Göskens utlopp 429 Lill-Gösken Gavleån
6 Stor-Gösken SE671100-153250 Stor-Gösken SG3 Stor-Gösken Gavleån
7 Storsjön SE671770-154522 Storsjön, Norbyviken, Stordjupet 5 Storsjön Gavleån
8 Trödjeån SE674645-157825 Trödjeån, Värövägsbron vid Silverbäckarna TR10 Trödjeån Kustområde
9 V Storsjön SE671650-155100 V Storsjön S8 Storsjön Gavleån
10 Valsjön SE671773-156372 Valsjön Va11 Valsjön Gavleån
11 Valsjön SE671867-156444 Valsjön Va13 Valsjön Gavleån
12 Ö Storsjön SE671880-155750 Ö Storsjön S6 Storsjön Gavleån