RMÖ, Biologisk provtagning i vattendrag, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att utöka provtagningen med beståndsövervakning av öringsamhället i referensvattendragen. Flodpärlmusslans livscykel är knuten till öring och dess föryngring. I samordning med övrig provtagning ökar förståelsen av förändringar och trender i dessa ekosystem. På så sätt kan hotbilder, åtgärdsförslag och populationsförändringar erhållas från både fisk- och musselsamhället.
Genom att årligen följa kiselalgsamhället i referensvattendragen ökar kunskaperna om vattenkvalitet och om eventuella förändringar sker i ekosystem som saknar punktutsläpp. På så sätt kan även informationen användas som ett referensvärde i arbetet med vattenförvaltningen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 15:55
2011-02-28 15:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Juån SE691595-148854 Juån Juån Ljungan
2 Kläppsjöbäcken, uppst Gärdselet SE706580-156068 Kläppsjöbäcken Kläppsjöbäcken Ångermanälven
3 Kniptjärnsbäcken, upp Mejerstjärnen SE694150-147630 Kniptjärnsbäcken Rångebäcken Ljungan
4 Linån SE690799-156504 Linån Linån Ljungan
5 Linån, bro till Sörlindsjö SE690765-155906 Linån Lindsjöån Ljungan
6 Malmån SE699100-156210 Malmån Malmån Ångermanälven
7 Navarån SE694495-154685 Navarån Navarån Ljungan
8 Navarån uppst. Holmsjön SE694466-154745 Navarån Navarån Ljungan
9 Näbbtjärnsbäcken SE694101-147475 Näbbtjärnsbäcken Vattenån Ljungan
10 Ulvsjöån, Mokojan SE690197-154176 Ulvsjöån Skansån Harmångersån
11 Viksbäcken, uppst. Kälstjärnen SE699970-163455 Viksbäcken Viksbäcken Kustområde